Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 22 δευτερόλεπτα;

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 22 δευτερόλεπτα;

Ένα νέο τεστ IQ μπερδεύει τους χρήστες των social media, που δεν μπορούν να βρουν τον αριθμό που λείπει από μία μαθηματική ακολουθία.

Ένα νέο τεστ IQ μπερδεύει τους χρήστες των social media, που δεν μπορούν να βρουν τον αριθμό που λείπει από μία μαθηματική ακολουθία.

Το συγκεκριμένο τεστ είναι ένα μαθηματικό παζλ. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων. Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας.

Εάν λύσετε το συγκεκριμένο τεστ IQ σε λιγότερο από 22 δευτερόλεπτα τότε έχετε υψηλό IQ. Το παζλ σας ζητάει να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε ποιος αριθμός λείπει.

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 22 δευτερόλεπτα;

To τεστ παρουσιάζει έναν πίνακα με 4 πράξεις αριθμών και σας ζητάει να βρείτε ποιος είναι ο αριθμός που λείπει.

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 22 δευτερόλεπτα;

Η λύση στο τεστ IQ:

Για να βρείτε την σωστή απάντηση πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους οι αριθμοί. Θα δείτε ότι οι λύσεις των πράξεων δεν είναι σωστές.

Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τις 3 πρώτες πράξεις θα καταλάβετε ότι το πρώτο ψηφίο του αριθμού στα δεξιά προκύπτει ότι πολλαπλασιάσετε τα πρώτα ψηφία των δύο αριθμών στα αριστερά. Ενώ το δεύτερο ψηφίο προκύπτει αν προσθέσετε τα δεύτερα ψηφία των αριθμών στα αριστερά.

Δηλαδή:

31 + 21 = 62 -> 3 x 2= 6 και 1 + 1 = 2, Άρα 62
42 + 14 = 46 -> 4 x 1= 4 και 2 + 6 = 6, Άρα 46
33 + 32 = 95 -> 3 x 3= 9 και 3 + 2 = 5, Άρα 95
Επομένως, ο αριθμός που λείπει είναι το 249, καθώς:

65 + 44 = 249 -> 6 x 4= 24 και 5 + 4 = 9, Άρα 249

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει σε 22 δευτερόλεπτα;