Κατώτατος μισθός: Αυτή είναι η πρόταση της ΓΣΕΕ για το ύψος του (VIDEO)

Κατώτατος μισθός: Αυτή είναι η πρόταση της ΓΣΕΕ για το ύψος του (VIDEO)

Στόχος, όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, είναι ο εργαζόμενος να έχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο ο ίδιος και η οικογένειά του

Την πρότασή της για τον κατώτατο μισθό το 2024 κατέθεσε η ΓΣΕΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, η πρόταση της ΓΣΕΕ διαμορφώνεται στα 908 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψιν της, όπως αναφέρει στο σχετικό σκεπτικό ότι από τη μια πλευρά έχουμε την αύξηση του πληθωρισμού και από την άλλη πλευρά τα προηγούμενα χρόνια τον «αποδεκατισμό» των εργαζομένων.

Δείτε το βίντεο του Alpha:

Αναλυτικά η πρόταση της ΓΣΕΕ

  • Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 908 ευρώ μηνιαίως και επαναφορά του καθορισμού του στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς ο ρόλος και η λειτουργία της ως ελάχιστου γενικού ορίου προστασίας με καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους στο πλαίσιο διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσδιορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, και τελικά τη συμμόρφωση των εργοδοτών, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θετικών του επιδράσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία.
  • Αποκατάσταση των προστατευτικών ρυθμίσεων του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου (καθολικότητα ισχύος των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πλήρης μετενέργειά τους, αρχή της εύνοιας στη «συρροή» τους και επέκταση της ισχύος τους).
  • Άρση θεσμικών και νομοθετικών εμποδίων για την αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άνω του 80% των μισθωτών).
  • Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της εργοδοτικής παραβατικότητας.
  • Ρύθμιση και έλεγχος των ευέλικτων και των άτυπων μορφών εργασίας για την προστασία των κατώτατων ορίων αμοιβής και των συνθηκών εργασίας.