Ο ΕΟΦ ανακαλεί βρεφικό γάλα!

Ο ΕΟΦ ανακαλεί βρεφικό γάλα!

Τι εντόπισε ο ΕΟΦ

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες του βρεφικού γάλακτος Galactomin-19 της Nutricia επειδή ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα βιταμίνης Β6 (πυριδοξίνη) σε συγκεκριμένες παρτίδες, τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τις ενδείξεις της ετικέτας.

Η απόφαση του ΕΟΦ αποτελεί προληπτικό μέτρο με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία έχει προβεί η εταιρεία. Η εταιρεία Numil Hellas Α.Ε., ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τους συγκεκριμένους κωδικούς από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.