Αίτημα μοναχικού άνδρα να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

Αίτημα μοναχικού άνδρα να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

Στην Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Aίτημα για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας κατέθεσε μοναχικός άνδρας.

Ο αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ), κ. Νικόλαος Βραχνής ανέφερε, σύμφωνα με το newsit, ότι η Εθνική Αρχή έλαβε πρόσφατα και αίτημα για την εφαρμογή μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσω της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας, από μοναχικό άνδρα στον οποίο μάλιστα είχε ήδη χορηγηθεί προηγουμένως δικαστική άδεια.

«Το δικαστήριο επικαλούμενο την αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος εφαρμόζει αναλογικά τις διατάξεις για την παρένθετη μητρότητα στην περίπτωση του μοναχικού άνδρα και κρίνει δεκτή την αίτησή του για μεταφορά στο σώμα της κυοφόρου γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς αυτή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προϋπόθεση ιατρικής αδυναμίας απόκτησης τέκνου με φυσικό τρόπο του αιτούντος.

Πρόκειται για ένα ζήτημα, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΙΥΑ.