Φορολογικές δηλώσεις: Προθεσμία υποβολής ως τις 26 Ιουλίου 2024

Φορολογικές δηλώσεις: Προθεσμία υποβολής ως τις 26 Ιουλίου 2024

Τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ως τις 16 Αυγούστου 2024

Περιθώριο 23 ημερών έχουν τα νομικά πρόσωπα για να καταθέσουν τις φορολογικές δηλώσεις ώστε να συγχρονιστούν οι δηλώσεις τους χρονικά με τα φυσικά πρόσωπα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Λόγω της μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, έχουν περιθώριο να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους μέχρι τις 16 Αυγούστου 2024.

Πώς πραγματοποιείται η καταβολή φόρου εισοδήματος

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται έως 31/7/2024 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ενώ των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, πραγματοποιείται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται έως 30/9 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Ειδοποιήσεις για 13.637 εργαζόμενους ώστε να επισκεφθούν ξανά την εφαρμογή

Για πρώτη φορά φέτος, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία προεκκαθάρισης για την αυτόματη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2023.

Ήδη έχουν ειδοποιηθεί 13.637 φορολογούμενοι, για τους οποίους έχουν σταλεί νεότερα στοιχεία από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που μεταβάλλουν τη φορολογική τους υποχρέωση, για να επισκεφθούν ξανά την εφαρμογή και να δουν το νέο φορολογικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται η ενημέρωση άλλων περίπου 8.000 φορολογουμένων, που με βάση μεταγενέστερες δικές τους ενέργειες ή νεότερα στοιχεία που εστάλησαν για αυτούς, δεν εμπίπτουν πλέον στην προεκκαθάριση και πρέπει να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση οι ίδιοι μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024.