Φορολογικές δηλώσεις: Οι 5 παγίδες – Τι να προσέξετε για να μην πληρώσετε

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 5 παγίδες - Τι να προσέξετε για να μην πληρώσετε

Ποια σημεία πρέπει να προσέξετε για να μην έχετε δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2023 και από φέτος για πρώτη φορά ισχύει ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα τις δουν προσυμπληρωμένες. Ωστόσο υπάρχουν κίνδυνοι και παγίδες τις οποίες πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι, πριν οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους ώστε να μην κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο.

Προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν όσοι έχουν τόκους, μερίσματα, εισοδήματα από το εξωτερικό, αναδρομικά από προηγούμενο έτος, αλλά και ανείσπρακτα ενοίκια. Σε διαφορετική περίπτωση και ο φόρος θα είναι υψηφλότερος, αλλά και θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις.

Τα 5 σημεία που πρέπει να προσέξετε

1. Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Απαραίτητος ο έλεγχος, καθώς ενδέχεται τα εισοδήματα να είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια της εφορίας. Αν διαπιστωθει ότι έπεσαν στα τεκμήρια θα πρέπει η επιπλέον διαφορά να καλυφθεί μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, πιθανόν με την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

2.Λήξη μισθωτηρίου: Στην περίπτωση που έχει παρέλθει η τριετία κι έχει φύγει ο ενοικιαστής, θα πρέπει να υποβληθεί λήξη μισθωτηρίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση γίνεται αυτόματη ανανέωση από την ΑΑΔΕ, που πρακτικά σημαίνει πως για το κράτος ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να λαμβάνει το μίσθωμα.

3.Ανείσπρακτα ενοίκια: Πλέον βάσει νόμου τα ανείσπρακτα μισθώματα δεν μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο όπως γινόταν παλιά. Μπορούν όμως να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μην φορολογηθούν, αλλά με την προϋπόθεση ότι έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τω φορολογικών δηλώσεων, έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωτμής, ή διαταγή απόδοσης μισθίου, ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή. Στην περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή, τότε επισυνάπτεται αντίγραφο του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.

4.Αναδρομικά: Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν με τροποποιητικές αναδρομικά που τυχόν έχουν λάβει έως 31 Δεκεμβρίου 2024 χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο, ενώ ο φόρος που θα προκύψει θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου του 2025. Με την υποβολή της τροποποιητικής εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό.

5.Τόκοι και εισοδήματα εξωτερικού: Υποχρέωση δήλωσης έχουν όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Αν δεν δηλωθούν τότε η ΑΑΔΕ έχει δικαίωμα ελέγχου για την ρποέλευση των χρημάτων. Η ΑΑΔΕ κάθε χρόνο λαμβάνει μία μακρά λίστα με τα εισοδήματα και του τόκους που έχουν Έλληνες στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από Καθημερινή