Πόθεν Έσχες: Μέχρι 1η Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για την κατάθεσή του

Πόθεν Έσχες: Μέχρι 1η Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για την κατάθεσή του

Έως την 1η Ιουλίου έχουν προθεσμία οι υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχες για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων του έτους 2024

Σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή Ελέγχων παρατείνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η προθεσμία για την καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων πόθεν έσχες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.

Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται ενώ επισημαίνεται ότι η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μετά την 1η Ιουλίου δεν θα είναι εφικτές τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης ενώ τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώρηση στοιχείων επισύρει κυρώσεις.